ACCON Jaarrekening

ACCON Jaarrekening

ACCON Jaarrekening is een (tweetalig) softwarepakket voor de invulling en neerlegging van de jaarrekening. Het pakket controleert de ingevulde bedragen op de volledigheid en de logische/rekenkundige juistheid. Ook gaat het pakket na of de voorschriften van de Boekhoudwet en het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. Op die manier krijgt de abonnee een afdruk, strikt volgens de voorschriften van de Balanscentrale.

Bijkomend pluspunt is dat ACCON Jaarrekening gelinkt is met de meeste boekhoudpakketten, zodat de klant de gegevens niet steeds opnieuw moet inbrengen.

ACCON Jaarrekening berekent ook de klassieke ratio’s, zoals o.a. de liquiditeitsratio’s, rentabiliteitsratio’s, en geeft meteen een verklaring voor de ratio’s. Alle resultaten kunnen in een mooi financieel rapport afgedrukt worden (in kleur), met grafieken die opgesteld zijn aan de hand van de gegevens uit ACCON Jaarrekening.

In het pakket vindt de klant zowel het volledige als het verkorte schema van de jaarrekening terug.

Het pakket is beschikbaar als netwerkversie.

Wat ontvangt u als abonnee bovenop de module ACCON Jaarrekening?

De servicegarantie.
Het dossier De jaarrekening invullen en neerleggen (zowel papieren als elektronische versie).
Raadpleeg de prijslijst van de andere ACCON-programma’s.ACCON fait régulièrement l'objet d'amélioration. Téléchargez maintenant la dernière version.


Un large panel de services est compris dans l'abonnement.


Les sessions de formation ACCON.
Une opportunité à ne pas manquer!