ACCON Mededelingen Vennootschappen

ACCON Mededelingen vennootschappen

ACCON Mededelingen vennootschappen maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier documenten op te maken die moeten neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel enerzijds en moeten gepubliceerd moeten worden in het Belgisch staatsblad anderzijds. Het betreft de formulieren IV en V omtrent de benoeming, herbenoeming of ontslag van bestuurders, kwijting, enz...

Via een handig ‘wizard’-systeem kan u eenvoudig de nodige documenten aanmaken waarbij de gegevens van de firma automatisch uit ACCON Database gehaald worden. Eenmaal aangemaakt is het steeds mogelijk de documenten te wijzigen en af te drukken in dezelfde lay-out als de door de griffie ter beschikking gestelde formulieren.

Het pakket is beschikbaar als netwerkversie.

Wat ontvangt u als abonnee bovenop de module ACCON Mededelingen vennootschappen?

De servicegarantie.
Raadpleeg de prijslijst van de andere ACCON-programma’s.ACCON fait régulièrement l'objet d'amélioration. Téléchargez maintenant la dernière version.


Un large panel de services est compris dans l'abonnement.


Les sessions de formation ACCON.
Une opportunité à ne pas manquer!