ACCON Portefeuillemaatschappijen

ACCON Portefeuillemaatschappijen

ACCON Portefeuillemaatschappijen is een (tweetalig) softwarepakket voor de invulling en neerlegging van de jaarrekening. Het pakket maakt het mogelijk om de jaarrekening op papier neer te leggen bij de Nationale Bank van België (in het Nederlands en het Frans). Het pakket controleert de ingevulde bedragen op de volledigheid en de logische/rekenkundige juistheid. Ook gaat het pakket na of de voorschriften van de Boekhoudwet en het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. Op die manier krijgt de abonnee een afdruk, strikt volgens de voorschriften van de Balanscentrale.

Bijkomend pluspunt is dat ACCON Portefeuillemaatschappijen gelinkt is met de meeste boekhoudpakketten, zodat de klant de gegevens niet steeds opnieuw moet inbrengen. Het is mogelijk om zowel in BEF als in EURO te werken.

Het pakket is beschikbaar als netwerkversie.

Wat ontvangt u als abonnee bovenop de module ACCON Portefeuillemaatschappijen?

De servicegarantie.
Het dossier De jaarrekening invullen en neerleggen (zowel papieren als elektronische versie).
Raadpleeg de prijslijst van de andere ACCON-programma’s.ACCON fait régulièrement l'objet d'amélioration. Téléchargez maintenant la dernière version.


Un large panel de services est compris dans l'abonnement.


Les sessions de formation ACCON.
Une opportunité à ne pas manquer!