Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage  
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
 
Winkelkarretje
1 item
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
(Alle vakgebieden)


< Gericht zoeken >

Focus
 
Agenda

Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen : de laatste ontwikkelingen
Datum : Woensdag 19 juni 2002
Plaats : Holiday Inn Gent Expo
Beschrijving : Recente tendensen en relevante vennootschapsrechtelijke en strafrechtelijke rechtspraak inzake het statuut van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen.
- Analyse van een aantal gerechtelijke uitspraken inzake bestuur : bevoegdheden, aansprakelijkheid inzake grove fout, de alarmbelprocedure, belangenconflicten, geschillenregeling, het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder.
- De specifieke aansprakelijkheden van bedrijfsrevisoren in het licht van recente gebeurtenissen. Recente rechtspraak. De verhouding bestuur - commissaris.
- Kort overzicht van de ontwikkelingen inzake corporate governance.

Relevante fiscale rechtspraak en wetgevende ontwikkelingen inzake het statuut van bestuurders en zaakvoerders
- Rechtspraak inzake de 1-miljoenregel, aantrekkelijke bezoldigingstechnieken..
- De gevolgen van bepaalde wetgevende ontwikkelingen (bvb. de mogelijke weerslag van de wijzigingen van de vennootschapsbelasting wat een vennootschap-bestuurder betreft, de impact van het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag op het vlak van salary-split)

De ingrijpende wijzigingen inzake de opbouw van aanvullende pensioenen voor zelfstandige bedrijfsleiders
- Wijzigingen inzake het toepassingsgebied van de 16,5 %
- Nieuwigheden inzake individuele pensioentoezeggingen
- Nieuwigheden inzake invullende verzekering bij invaliditeit, medische kosten,

Sprekers :
Prof. Dr. Hilde Laga - Hoofddocent KULeuven, Advocaat-vennoot Laga & Philippe
Mr. Koenraad Aerts - Advocaat Peeters Advocaten-Avocats
Mr. Henri Derycke - Advocaat Derycke & C Advocatenkantoor
Mr. Paul Van Eesbeeck - Fiscaal-juridisch adviseur, Vennoot Vereycken & Vereycken

Doelgroep :
- Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
- Commissarissen, accountants, bedrijfsrevisoren en belastingconsulenten
- Bestuurders, financile en algemene directies met juridische vooropleiding
Prijs : 350 EUR (excl. 21% BTW)
Inschrijven : e-mail info@mdseminars.be
Adres : Hubert Frre-Orbanlaan 47
Gent
Belgi
Organisator : M&D; Seminars

< Alle agendapunten >

MyServices
Gebruiker
Paswoord
    
MyProfile
MyEzine
MyHomepage

Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
Volg onze Guided Tour .
Adverteren in onze uitgaven
Nieuwe producten

WIB-fiscaal wetboek editie 2002.1
Prijs abo:  86,22 
WIB-fiscaal wetboek editie 2002.1

NIEUWE UPDATE!

Het ?Fiscaal Wetboek WIB? is een ideale startuitgave voor al wie zich in de inkomstenbelasting wil verdiepen. Vanzelfsprekend krijgt u de complete wetgeving inzake personen- en vennootschapsbelasting aangeboden. Verder ontvangt u een integraal overzicht van de spelregels betreffende de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners.");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

Aftrekbare kosten editie 2002.1
Prijs abo:  95,98 
Aftrekbare kosten editie 2002.1

NIEUWE UPDATE!

Het zakboekje ?Aftrekbare Kosten? (uit de reeks ?Fiscale Wenken?) maakt u wegwijs in de doolhof van aftrekbare lasten en kosten. U vindt snel terug of een bepaalde kost al dan niet aftrekbaar is. Het zakboekje is opgebouwd rond twee thema?s. Enerzijds zijn er de beroepskosten die u in mindering kunt brengen van het totale bedrijfsinkomen, anderzijds zijn er andere diverse kosten en uitgav../ced/en._quot.css;);"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

IVAT Tutorial
IVAT Tutorial

De iVAT-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. De cd-rom iVAT Tutorial geeft u meer inzicht in de BTW-wetgeving. Aan de hand van bepaalde vragen en voorgedefineerde klanten en leveranciers doorloopt u een aantal praktijkgevallen en komt u automatisch tot het juiste BTW-regime. De Belgische BTW-wetgeving is integraal consulteerbaar.");"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >

Wetboek BTW in verklarende termen editie 2002.1
Prijs abo:  86,25 
Wetboek BTW in verklarende termen editie 2002.1

NIEUWE UPDATE !

In het ?Wetboek BTW-in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verklarende tekst, volgens een vaste structuur en in een begrijpelijke taal geschreven. Dit zakboekje geeft u een volledig overzicht van de BTW-wetgeving, voorzien van duidelijke commentaren en alle belangrijke cijfergegevens.");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

IVAT Revision
IVAT Revision

De iVAT-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. Met de cd-rom iVAT Revision voldoet u aan de wettelijke verplichting tot het houden van een Tabel van Bedrijfsmiddelen. Hiermee vermijdt u zware boetes. Bovendien berekent de cd-rom automatisch de jaarlijkse herziening van de BTW op investeringsgoederen. U kan bestanden vanuit boekhoudpakketten importer../ced/en._quot.css;);"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >

IVAT Assistant internet
IVAT Assistant internet

De iVAT Assistant-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. Na uw creatie van een eigen databank van klanten, leveranciers, goederen en diensten voert de iVAT-software een correcte BTW-analyse uit van financile transacties. U kan alle facturen optimaal personaliseren. Bovendien kunt u iVAT raadplegen in verschillende talen (NL, FR, E, D, IT, SP, PO).");"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >
Webmaster - Contact Center: Tel. : 0800/40.300 -  CED.Samsom 2001.