Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage  
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
 
Winkelkarretje
1 item
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
(Alle vakgebieden)


< Gericht zoeken >

Focus
 
Agenda

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en bedrijfleiders : delegatie als juridische en managementtechnische oplossing
Datum : Dinsdagnamiddag 17 september 2002
Plaats : Holiday Inn Gent Expo
Beschrijving : De Juridische aspecten
- De gevolgen in de praktijk van de invoering van de Wet van 4 mei 1999 inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, gezien veel bepalingen in het ondernemingsstrafrecht nog niet aangepast werden aan die wetgeving en art. 5, tweede lid van het Strafwetboek voorziet in een cumulatieregeling. Het nut van delegatie na de Wet van 4 mei 1999.
- De mogelijkheid om het risico van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te beheersen via een delegatie van bevoegdheden. Definitie en juridische aard van de delegatie. In welke materies kan men delegeren ?
- Is delegatie eerder een verplichting dan een mogelijkheid ? Analyse van de rechtspraak ter zake.
- De voorwaarden voor de geldigheid van de delegatie van bevoegdheden : grondige bespreking van de grond- en vorm voorwaarden.
- Enkele bijzonderheden : de mogelijkheid van subdelegatie, delegatie en de rechtspersoon.
- De gevolgen van een geldige delegatie van bevoegdheden, in het bijzonder inzake de beoordeling door de rechter.
- Einde van de delegatie en de problematiek van delegatie en voortdurende misdrijven.

De managementtechnische aspecten
- Hoe een goede risicoanalyse opmaken ? Het uittekenen van het bedrijfsprofiel, identificatie en inventarisatie van de strafrechtelijke risicos, analyse en evaluatie.
- Het opstellen van een delegatieplan binnen het juridisch raamwerk.

Sprekers :
Mr. Patrick Waeterinckx - Assistent Straf- en strafprocesrecht V.U. Brussel - Advocaat Bogaert & Vandemeulebroeke
Mr. Ilse Verhaert - Advocaat Bogaert & Vandemeulebroeke
Dhr. Iwan Janssens - PwC Global Risk Management Solutions

Doelgroep :
- Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
- Financile verantwoordelijken en HR-managers
- Algemene directies
Prijs : 199 EUR (excl. 21% BTW)
Inschrijven : e-mail info@mdseminars.be
Adres : Hubert Frre-Orbanlaan 47
Gent
Belgi
Organisator : M&D; Seminars

< Alle agendapunten >

MyServices
Gebruiker
Paswoord
    
MyProfile
MyEzine
MyHomepage

Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
Volg onze Guided Tour .
Adverteren in onze uitgaven
Nieuwe producten

WIB-fiscaal wetboek editie 2002.1
Prijs abo:  86,22 
WIB-fiscaal wetboek editie 2002.1

NIEUWE UPDATE!

Het ?Fiscaal Wetboek WIB? is een ideale startuitgave voor al wie zich in de inkomstenbelasting wil verdiepen. Vanzelfsprekend krijgt u de complete wetgeving inzake personen- en vennootschapsbelasting aangeboden. Verder ontvangt u een integraal overzicht van de spelregels betreffende de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners.");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

Aftrekbare kosten editie 2002.1
Prijs abo:  95,98 
Aftrekbare kosten editie 2002.1

NIEUWE UPDATE!

Het zakboekje ?Aftrekbare Kosten? (uit de reeks ?Fiscale Wenken?) maakt u wegwijs in de doolhof van aftrekbare lasten en kosten. U vindt snel terug of een bepaalde kost al dan niet aftrekbaar is. Het zakboekje is opgebouwd rond twee thema?s. Enerzijds zijn er de beroepskosten die u in mindering kunt brengen van het totale bedrijfsinkomen, anderzijds zijn er andere diverse kosten en uitgav../ced/en._quot.css;);"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

IVAT Tutorial
IVAT Tutorial

De iVAT-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. De cd-rom iVAT Tutorial geeft u meer inzicht in de BTW-wetgeving. Aan de hand van bepaalde vragen en voorgedefineerde klanten en leveranciers doorloopt u een aantal praktijkgevallen en komt u automatisch tot het juiste BTW-regime. De Belgische BTW-wetgeving is integraal consulteerbaar.");"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >

Wetboek BTW in verklarende termen editie 2002.1
Prijs abo:  86,25 
Wetboek BTW in verklarende termen editie 2002.1

NIEUWE UPDATE !

In het ?Wetboek BTW-in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verklarende tekst, volgens een vaste structuur en in een begrijpelijke taal geschreven. Dit zakboekje geeft u een volledig overzicht van de BTW-wetgeving, voorzien van duidelijke commentaren en alle belangrijke cijfergegevens.");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

IVAT Revision
IVAT Revision

De iVAT-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. Met de cd-rom iVAT Revision voldoet u aan de wettelijke verplichting tot het houden van een Tabel van Bedrijfsmiddelen. Hiermee vermijdt u zware boetes. Bovendien berekent de cd-rom automatisch de jaarlijkse herziening van de BTW op investeringsgoederen. U kan bestanden vanuit boekhoudpakketten importer../ced/en._quot.css;);"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >

IVAT Assistant internet
IVAT Assistant internet

De iVAT Assistant-software helpt alle praktische BTW-problemen voorgoed uit de wereld. Na uw creatie van een eigen databank van klanten, leveranciers, goederen en diensten voert de iVAT-software een correcte BTW-analyse uit van financile transacties. U kan alle facturen optimaal personaliseren. Bovendien kunt u iVAT raadplegen in verschillende talen (NL, FR, E, D, IT, SP, PO).");"> < Meer info >
< Alle nieuwe producten >
Webmaster - Contact Center: Tel. : 0800/40.300 -  CED.Samsom 2001.