Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
Winkelkarretje
2 items
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
(Alle vakgebieden)


< Gericht zoeken >

Focus


 
Agenda

Beleggingsverzekeringen als instrument voor patrimoniumoverdracht: Een juridische en fiscale analyse
Datum : Dinsdag 2 oktober 2001
Plaats : Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)
Beschrijving : PROGRAMMA
Vanaf 08.45 Registratie van de deelnemers
09.30: Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 11.00 uur):

Karakteristieken en werkingsprincipes van tak 23-verzekeringen
Wat is een tak 23-verzekering
Hoe werkt een tak 23-verzekering?
Wat is het verschil tussen de tak 23 en de tak 21?
Wat is het verschil tussen een tak 23-verzekering en een bevek?

Beleggingsverzekeringen en roerende voorheffing
Zijn intresten van een tak 21-verzekering belastbaar als roerend inkomen?
Zijn meerwaarden van een tak 23-verzekering belastbaar als roerend inkomen?

Juridische aspecten inzake beleggingsverzekeringen
Waarom zijn de juridische aspecten belangrijker bij beleggingsverzekeringen dan bij een traditionele levensverzekering?
Welke aandachtspunten rijzen bij de aanwijzing en de herroeping van de begunstigden?
Wat is het nut van de overdracht van rechten na overlijden van de verzekeringnemer?
Worden de rechten van de verzekeringnemer (zoals het afkooprecht) vererfd?
Welke aandachtspunten rijzen in aanwezigheid van twee verzekeringnemers?
Wat zijn het nut en de consequenties van de aanvaarding van de begunstiging?
Valt een overlijdenskapitaal in de successie van de verzekeringnemer?

12.45: Lunch

14.15: Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.45 uur):

Juridische aspecten inzake beleggingsverzekeringen (vervolg)
Kan men via een levensverzekering de reservataire erfgenamen onterven?
Kunnen de schuldeisers van de verzekeringnemer uitvoerend beslag leggen?
Kunnen de schuldeisers van de verzekeringnemer de aan een derde-begunstigde toekomende verzekeringsprestatie aanspreken?
Kan een gehuwde persoon zonder instemming van zijn echtgenoot via een levensverzekering een schenking doen aan een derde, al dan niet bij zijn overlijden?

Successierechten op beleggingsverzekeringen
Wat zijn het toepassingsgebied en de tarieven inzake successierechten?
Lopen meldingsplicht van de verzekeraar en verschuldigdheid van successierechten altijd parallel?
Wat zijn de algemene toepassingsmechanismen inzake successierechten op beleggingsverzekeringen?
Wanneer, waarop en door wie zijn successierechten verschuldigd bij het overlijden van de verzekeringnemer die per hypothese niet de verzekerde is?
Kunnen er successierechten verschuldigd zijn op de eigen polis van iemand die niet zelf overleden is?
Biedt de aanwezigheid van twee verzekeringnemers opportuniteiten op het vlak van de successierechten?

Rond 17.30: Conclusies en slotvragen

Spreker: Dhr. Paul Van Eesbeeck
Fiscaal-juridisch adviseur
Vennoot Vereycken & Vereycken


Prijs : 12.950 BEF 321.02 EUR (excl.21 % BTW)
Inschrijven : e-mail info@mdseminars.be
Adres : Frre Orbanlaan 47
Gent
Belgi
Organisator : M&D; Seminars

< Alle agendapunten >

MyServices
Gebruiker
Paswoord
    
MyProfile
MyEzine
MyHomepage

Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
Volg onze Guided Tour .
Adverteren in onze uitgaven
Nieuwe producten

Denken in euro Professionele versie
Eenmalige aankoop: 323 Bef (342 Bef)
Denken in euro Professionele versie

?Denken in euro voor accountancy- & tax-professionals? is een professionele vraagbaak in twee delen. Het algemene luik vormt een efficinte leidraad voor advies aan particulieren en ondernemers. Het gespecialiseerde luik behandelt uitsluitend fiscale thema?s voor accountancy- & tax-professionals zoals BTW-verplichtingen, directe belastingen, registratie- en successierechten, enz...

Er bestaat ook een particuliere versie van deze uitgave die enkel het algemene luik bevat. Deze kan bovendien gepersonaliseerd worden en ontvangt u aan een extra voordelig tarief (vanaf 35 ex.) ; het ideale relatiegeschenk voor uw klanten.");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

Niet-tarifaire maatregelen
Prijs abo: 2.780 Bef
Niet-tarifaire maatregelen

Bij het goederenverkeer tussen de EG en derde landen moet u niet alleen rekening houden met de te betalen rechten, maar ook met tal van niet-tarifaire betalingen. In de meeste gevallen brengen deze niet-tarifaire maatregelen met zich mee dat u, naast de algemene douaneformaliteiten, aanvullende stukken moet voorleggen, of dat de goederen onderworpen zijn aan een bijkomende controle of aan kwantitatieve en andere beperkingen.

Auteur Dirk Fiers heeft een jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van de douanereglementering. Momenteel is hij eerstaanwezend inspecteur-lesgever bij het Centrum voor beroepsopleiding te Brussel van de Administratie der douane en accijnzen. In dit werk belicht hij achtereenvolgens de vergunningen, financile en economische maatregelen, beschermingsmaatregelen, kwaliteitscontrole en maatregelen van openbare veiligheid.

?Niet-tarifaire maatregelen? is onderdeel van de reeks Douanedossiers.

Deze titel is eveneens los verkrijgbaar.

");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

Fiscale Tijdschriften Online
Prijs abo: 7.260 Bef
Fiscale Tijdschriften Online

HAAL HET BESTE UIT 5 FISCALE TIJDSCHRIFTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VOOR 1 ABONNEMENT. Tijdschriften zijn een vluchtig medium. Enmaal gelezen zijn er vaak onvoldoende middelen ter beschikking om snel en efficient gepubliceerde informatie op te zoeken. Met ?Fiscale Tijdschriften Online? kunt u voortaan makkelijk teksten opzoeken die verschenen zijn in volgende toonaangevende tijdschriften: ?Algemeen Fiscaal Tijdschrift?, ?Fiscale Koerier?, ?Fiscale Jurisprudentie?, ?Nieuwsbrief Fiscale Actualiteit? en ?Nieuwsbrief Fiscale Wenken?.

Dit archief graaft terug tot 1990. Van ieder artikel krijgt u een samenvatting. Indien u de integrale tekst nodig hebt, kan u die downloaden via het internet. Voor een integrale tekst wordt een kleine vergoeding gevraagd, die schommelt tussen de 200 BEF (eerstelijns-advies, wat 80% van het gehele pakket uitmaakt) en 800 BEF (onderzoeken en conclusies, de overige 20%). U betaalt dus enkel voor de informatie die u echt nodig hebt.

NU GRATIS: de eerste 2.000 credits voor het downloaden van de integrale teksten.

");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >
Promoties

Assistent : handige tips voor de polyvalente assistent
beschikbaar
Assistent : handige tips voor de polyvalente assistent

Assistent is een handige reeks pockets die u praktische en nuttige tips geven om uw administratieve taken te vergemakkelijken.

In deze reeks verschijnt driemaandelijks voor de dynamische assistenten een handige pocket rond een bepaald thema.

Reeds verschenen onderwerpen : Internet - Drukwerkbegeleiding - Organiseer een event - Stress - PR - Assertiviteit - Intelligent Zakenreizen en Neen! aan OSGW.

Abonneer u nu en ontvang de 8 reeds verschenen titels aan de voordeelprijs van 3000 BEF (Excl. BTW)!

U betaalt dan per titel slechts 375 BEF (excl. BTW) i.p.v. 546 BEF (excl. BTW).

Opgelet! Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Wetboek Successierechten in verklarende termen
beschikbaar
Wetboek Successierechten in verklarende termen

In de reeks ? Wetboeken in verklarende termen?.

In de wetboeken ?in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verduidelijking, in begrijpelijke taal geschreven en volgens een vaste structuur :

- Wetshistoriek
- Verduidelijking : verklaring van de wettekst
- Terminologie : verklaring van de gebruikte terminologie
- Referenties : verwijzingen naar nuttige rechtspraak en rechtsleer
- Bedragen en tarieven : toelichting bij bedragen, tarieven en berekeningen

Volgende titels zijn reeds beschikbaar :
- Wetboek BTW - in verklarende termen
- Wetboek Europese BTW-wetgeving - in verklarende termen
- Wetboek Successierechten - in verklarende termen

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Wetboek BTW in verklarende termen voorheen : Fiscaal wetboek BTW
Eenmalige aankoop: 2.782 Bef (3.974 Bef)
Abonnement 2.365 Bef (3.378 Bef)
Wetboek BTW in verklarende termen voorheen : Fiscaal wetboek BTW

in de reeks ?Wetboeken in verklarende termen?

In de wetboeken ?in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verduidelijking, in begrijpelijke taal geschreven en volgens een vaste structuur :

- Wetshistoriek
- Verduidelijking : verklaring van de wettekst
- Terminologie : verklaring van de gebruikte terminologie
- Referenties : verwijzingen naar nuttige rechtspraak en rechtsleer
- Bedragen en tarieven : toelichting bij bedragen, tarieven en berekeningen

Volgende titels zijn reeds beschikbaar :
- Wetboek BTW - in verklarende termen
- Wetboek Europese BTW-wetgeving - in verklarende termen
- Wetboek Successierechten - in verklarende termen

Geniet nu van 30% korting

");"> < Meer info >

< Alle promoties >
Webmaster - Helpdesk: Tel. : 0800/48.300 -  CED.Samsom 2001.