Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage  
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
 
Winkelkarretje
1 item
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
Tax
Alle vakgebieden

< Gericht zoeken >

Doorblader de catalogus per thema

 •  
 • Directe belastingen
 •  
 • Indirecte belastingen

  Focus

   
  Tax > Agenda

  Management Patrimonium - Vennootschappen in 2002
  Datum : Woensdag 22 mei 2002
  Plaats : Serwir Hotel Sint Niklaas
  Beschrijving : Programma :

  Inleiding door de voorzitter : Werner Heyvaert : Advocaat Nauta Dutilh

  Zin en onzin van de patrimoniumvennootschap voor het houden van onroerend goed
  - Optreden als natuurlijke persoon of opereren middels patrimoniumvennootschap?
  - Verkopen met toepassing van registratierechten of onder stelsel van de BTW?
  - Fiscale aspecten, o.a. aftrekbaarheid van intresten, belastbaarheid van huurinkomsten, gratis terbeschikkingstelling, afschrijving, onderhoud, enz
  - Hoe optimaliseren met vruchtgebruik, recht van opstal, aankoop in onverdeeldheid, ?
  - Wat met de liquidatie van een vennootschap?

  Spreker :
  John Ploem : Tax Director Deloitte & Touche Tax & Legal


  Gebruik van de familiale holding ter behoud en versterking van de controle over n of meer werkmaatschappijen
  - Gebruik van verschillende vennootschapsvormen
  - Aangepaste statuten
  - Aandeelhoudersovereenkomsten
  - Stemafspraken
  - Keuze : Belgisch Administratiekantoor of Nederlandse Stichting

  Spreker :
  Paul Van Hooghten : Advocaat - Vennoot Linklaters De Bandt


  De keuze van de vennootschapsvorm en hun juridische beperkingen
  - Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt in het licht van onder meer aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders, publicatievereisten, bestuur, mogelijke belangenconflicten en de geschillen- en uitkoopregeling?

  Spreker :
  Dirk Meeus : Advocaat Allen & Overy


  Successie- en schenkingsrechten
  - De wetgeving betreffende successie- en schenkingsrechten, in het bijzonder in geval van overdracht van de familiale onderneming : verlaagd tarief van de schenkingsrechten (federaal) en successierechten (Vlaams, Waals en Brussels gewest)
  - De patrimoniumvennootschap ter vermijding van het recht van overgang bij overlijden
  - De belastingvrije schenking voor een buitenlandse notaris
  - Vermijden van schenkings- en successierechten door handgift : voorwaarden, bewijs en vaste datum, alternatieven
  - Inbreng in vennootschap gevolgd door belastingvrije schenking van aandelen : veinzing of herkwalificatie?
  - Bijzondere technieken en modaliteiten bij schenkingen


  Spreker :
  Piet Van Overbeke : Advocaat vennoot Liedekerke

  Fiscale aspecten van managementvennootschappen : anti-misbruik maatregelen, voordelen en haalbaarheid
  - Inkomsten ontvangen door de vennootschap - Belastingtarief
  - Uitkering van de middelen van een vennootschap
  - Verschilpunten tussen loontrekkende en zelfstandig bestuurder (bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, pensioenen, .)
  - Verplichtingen en mogelijkheden
  - Wat is er van simulatie?
  - Cijfervergelijking en conclusie

  Spreker :
  John Ploem : Tax Director Deloitte & Touche Tax & Legal

  De sociaalrechtelijke aspecten van een managementvennootschap
  - Zelfstandige of werknemer?
  - De door Unizo ontwikkelde lijst van de door de rechtspraak gehanteerde indicin waaraan punten werden toegekend
  - Wat zijn de sociaalrechtelijke voor- en nadelen van de rechtspositie van de betrokken manager (besparing van sociale zekerheidsbijdragen / verlies van sociale zekerheidsrechten)?
  - Is de constructie bestand tegen een mogelijke kwalificatie als arbeidsovereenkomst?
  - Wat zijn de gevolgen van een herkwalificatie voor de opdrachtgever op het vlak van de sociale zekerheid (bijdragen en sociale zekerheidsprestaties) en op het vlak van het arbeidsrecht?
  - Hoe kan het herkwalificatierisico worden vermeden / beperkt?

  Spreker :
  Bert Mergits : Advocaat Advocatenkantoor Mergits

  Repatriring van winst uit de vennootschap naar priv
  - Toekenning van loon : het begrip bedrijfsleider
  - Mogelijkheid tot uitwerking van een groeps- of bedrijfsleiderverzekering
  - Toekenning van een kostenvergoeding
  - Uitkering dividend
  - Inkoop eigen aandelen en liquidatie
  - Voordelen van alle aard
  - Gebruik van de rekening-courant
  - Verkoop van eigen goederen aan de vennootschap
  - Verhuur kantoor- of bedrijfsruimte aan de vennootschap
  - Doorvoering van kapitaalvermindering
  - Verkoop van aandelen van de vennootschap

  Spreker :
  Werner Heyvaert
  Prijs : 495 EUR (excl. 21% BTW)
  Adres : Britselei 88
  Antwerpen
  Belgi
  Contact : Tel.: 03/226.22.19
  Fax : 03/227.18.59
  Organisator : Info Topics

  < Alle agendapunten Tax  >
  < Alle agendapunten >

  MyServices
  Gebruiker
  Paswoord
      
  MyProfile
  MyEzine
  MyHomepage

  Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
  Volg onze Guided Tour .
  Promoties

  Auto en fiscus editie 2002
  Eenmalige aankoop:  82,92  ( 103,65 )
  Abonnement  74,62  ( 93,28 )
  Auto en fiscus editie 2002

  Dit boekje geeft een antwoord op alle fiscaal getinte vragen in verband met de aanschaffing en het gebruik van de auto. Zowel de fiscaliteit van de personen- als van de vrachtauto?s wordt behandeld. ?Auto en fiscus? bespreekt de directe en indirecte belastingen, de overige heffingen maar ook de vakken verzekering, rechtsbijstand, leasing enz. komen aan bod. De materie wordt in geconcentreerde toch leesbare vorm besproken, gestoffeerd met actuele voorbeelden.

  Korting enkel geldig op de eerste factuur");"> < Meer info >

  < Alle promoties >
  Onze selectie

  Fiscaal persoverzicht
  beschikbaar
  Fiscaal persoverzicht

  Krijgt u soms vragen over berichten in tijdschriften of kranten, maar heeft u geen tijd om deze informatiedragers zorgvuldig na te pluizen? Dan is een abonnement op het ?Fiscaal Persoverzicht? een ideaal alternatief. Wekelijks speuren de auteurs van deze nieuwsbrief in de nationale pers naar artikels of uitspraken omtrent de Belgische en internationale fiscaliteit. Per deeldomein krijgt u een volledig overzicht van de interessantste artikels en een bondige samenvatting. De selectie wordt gemaakt uit de Belgische kwaliteitspers die aandacht heeft voor het fiscale nieuws.");"> < Meer info >
  < Alle selecties >

  BTW zakboekje editie 2002
  Prijs abo:  119,88 
  BTW zakboekje editie 2002

  Het ?BTW-Zakboekje? bespreekt op beknopte wijze de belangrijkste mechanismen van de werking van de BTW. De auteurs gaan niet alleen dieper in op de huidige wetgeving en specifieke aspecten van de BTW, ze begeleiden u ook bij het afhandelen van tijdrovende administratieve verplichtingen. Ieder jaar worden alle teksten herwerkt in functie van de evolutie van de wetgeving.");"> < Meer info >
  < Alle selecties >
  Webmaster - Contact Center: Tel. : 0800/40.300 -  CED.Samsom 2001.