Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
Winkelkarretje
2 items
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
(Alle vakgebieden)


< Gericht zoeken >

Focus


 
Agenda

Dubbelbelastingverdragen : hoe toepassen in praktijk?
Datum : Dinsdagnamiddag 25 september 2001
Plaats : Holiday Inn Gent Expo
Beschrijving : PROGRAMMA
Vanaf 13.00 Registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
14.00 Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.45 uur).
- Met welke landen heeft Belgi een dubbelbelastingverdrag (DBV) afgesloten ?

- Waarom is het zich kunnen beroepen op een dergelijk verdrag van belang ?

- Waaraan moet een Belgische onderneming voldoen om zich op een dergelijk verdrag te kunnen beroepen ? Hoe kan een onderneming in praktijk bewijzen dat zij zich op een verdrag mag beroepen?

- Praktische toepassing van de door Belgi afgesloten DBVs :
* voor welk soort heffingen kan een DBV ingeroepen worden?
* biedt een DBV steeds een garantie dat dubbele belasting vermeden wordt? Welke initiatieven kan de belastingplichtige eventueel nemen om een dubbele heffing zoveel mogelijk te vermijden?
* wat zijn de gevolgen van het verwerven van onroerend goed in het buitenland?
* waarom is voor internationaal opererende ondernemingen het concept vaste inrichting zo belangrijk ? Gevolgen en verplichtingen.
* welke invloed heeft een DBV op de verrekenprijzen (transfer pricing) binnen een ondernemingsgroep?
* hoe bekomt een Belgische onderneming in praktijk vermindering of teruggave van een buitenlandse bronheffing op dividenden, intresten of royalties die zij bekomt vanuit het buitenland?
* wat zijn de gevolgen (op het niveau van het DBV) als een Belgische onderneming een buitenlandse deelonderneming (hetzij aandelen hetzij activa) verkoopt ?
* wat zijn de praktische gevolgen (op het vlak van het DBV) van het laten opereren van een werknemer op buitenlandse markten ? Welke mogelijke impact heeft dit op de Belgische bedrijfsvoorheffing ? Welke formaliteiten moet de werknemer zelf naleven ? Wat houdt de zgn. grensarbeidersregeling in praktijk in ?
* Wat zijn de praktische gevolgen ( op het vlak van het DBV) van het bestuurder worden in een buitenlandse vennootschap ?
* Welke extra-rechten kan een DBV aan een onderneming bieden? (non-discriminatiebepaling, regeling voor onderling overleg, etc)
* zijn er specifieke bepalingen in de verdragen met de ons omringende landen waarmee een Belgische onderneming in het bijzonder rekening moet houden ?
* etc
Rond 17.30: Mogelijkheid tot vraagstelling
Prijs : 7.950 BEF 197,08 EURO (excl. 21 % BTW)
Inschrijven : e-mail info@mdseminars.be
Adres : Frre Orbanlaan 47
Gent
Belgi
Organisator : M&D; Seminars

< Alle agendapunten >

MyServices
Gebruiker
Paswoord
    
MyProfile
MyEzine
MyHomepage

Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
Volg onze Guided Tour .
Adverteren in onze uitgaven
Nieuwe producten

Niet-tarifaire maatregelen
Prijs abo: 2.780 Bef
Niet-tarifaire maatregelen

Bij het goederenverkeer tussen de EG en derde landen moet u niet alleen rekening houden met de te betalen rechten, maar ook met tal van niet-tarifaire betalingen. In de meeste gevallen brengen deze niet-tarifaire maatregelen met zich mee dat u, naast de algemene douaneformaliteiten, aanvullende stukken moet voorleggen, of dat de goederen onderworpen zijn aan een bijkomende controle of aan kwantitatieve en andere beperkingen.

Auteur Dirk Fiers heeft een jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van de douanereglementering. Momenteel is hij eerstaanwezend inspecteur-lesgever bij het Centrum voor beroepsopleiding te Brussel van de Administratie der douane en accijnzen. In dit werk belicht hij achtereenvolgens de vergunningen, financile en economische maatregelen, beschermingsmaatregelen, kwaliteitscontrole en maatregelen van openbare veiligheid.

?Niet-tarifaire maatregelen? is onderdeel van de reeks Douanedossiers.

Deze titel is eveneens los verkrijgbaar.

");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >

Fiscale Tijdschriften Online
Prijs abo: 7.260 Bef
Fiscale Tijdschriften Online

HAAL HET BESTE UIT 5 FISCALE TIJDSCHRIFTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VOOR 1 ABONNEMENT. Tijdschriften zijn een vluchtig medium. Enmaal gelezen zijn er vaak onvoldoende middelen ter beschikking om snel en efficient gepubliceerde informatie op te zoeken. Met ?Fiscale Tijdschriften Online? kunt u voortaan makkelijk teksten opzoeken die verschenen zijn in volgende toonaangevende tijdschriften: ?Algemeen Fiscaal Tijdschrift?, ?Fiscale Koerier?, ?Fiscale Jurisprudentie?, ?Nieuwsbrief Fiscale Actualiteit? en ?Nieuwsbrief Fiscale Wenken?.

Dit archief graaft terug tot 1990. Van ieder artikel krijgt u een samenvatting. Indien u de integrale tekst nodig hebt, kan u die downloaden via het internet. Voor een integrale tekst wordt een kleine vergoeding gevraagd, die schommelt tussen de 200 BEF (eerstelijns-advies, wat 80% van het gehele pakket uitmaakt) en 800 BEF (onderzoeken en conclusies, de overige 20%). U betaalt dus enkel voor de informatie die u echt nodig hebt.

NU GRATIS: de eerste 2.000 credits voor het downloaden van de integrale teksten.

");"> < Meer info >

< Alle nieuwe producten >
Promoties

Assistent : handige tips voor de polyvalente assistent
beschikbaar
Assistent : handige tips voor de polyvalente assistent

Assistent is een handige reeks pockets die u praktische en nuttige tips geven om uw administratieve taken te vergemakkelijken.

In deze reeks verschijnt driemaandelijks voor de dynamische assistenten een handige pocket rond een bepaald thema.

Reeds verschenen onderwerpen : Internet - Drukwerkbegeleiding - Organiseer een event - Stress - PR - Assertiviteit - Intelligent Zakenreizen en Neen! aan OSGW.

Abonneer u nu en ontvang de 8 reeds verschenen titels aan de voordeelprijs van 3000 BEF (Excl. BTW)!

U betaalt dan per titel slechts 375 BEF (excl. BTW) i.p.v. 546 BEF (excl. BTW).

Opgelet! Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Wetboek Successierechten in verklarende termen
beschikbaar
Wetboek Successierechten in verklarende termen

In de reeks ? Wetboeken in verklarende termen?.

In de wetboeken ?in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verduidelijking, in begrijpelijke taal geschreven en volgens een vaste structuur :

- Wetshistoriek
- Verduidelijking : verklaring van de wettekst
- Terminologie : verklaring van de gebruikte terminologie
- Referenties : verwijzingen naar nuttige rechtspraak en rechtsleer
- Bedragen en tarieven : toelichting bij bedragen, tarieven en berekeningen

Volgende titels zijn reeds beschikbaar :
- Wetboek BTW - in verklarende termen
- Wetboek Europese BTW-wetgeving - in verklarende termen
- Wetboek Successierechten - in verklarende termen

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Wetboek BTW in verklarende termen voorheen : Fiscaal wetboek BTW
Eenmalige aankoop: 2.782 Bef (3.974 Bef)
Abonnement 2.365 Bef (3.378 Bef)
Wetboek BTW in verklarende termen voorheen : Fiscaal wetboek BTW

in de reeks ?Wetboeken in verklarende termen?

In de wetboeken ?in verklarende termen? vindt u naast elk wetsartikel een verduidelijking, in begrijpelijke taal geschreven en volgens een vaste structuur :

- Wetshistoriek
- Verduidelijking : verklaring van de wettekst
- Terminologie : verklaring van de gebruikte terminologie
- Referenties : verwijzingen naar nuttige rechtspraak en rechtsleer
- Bedragen en tarieven : toelichting bij bedragen, tarieven en berekeningen

Volgende titels zijn reeds beschikbaar :
- Wetboek BTW - in verklarende termen
- Wetboek Europese BTW-wetgeving - in verklarende termen
- Wetboek Successierechten - in verklarende termen

Geniet nu van 30% korting

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Wetboek Europese BTW-wetgeving in verklarende termen
Eenmalige aankoop: 2.729 Bef
Abonnement 2.320 Bef
Wetboek Europese BTW-wetgeving in verklarende termen

In de reeks ?Wetboeken in verklarende termen?.

In de wetboeken ?in verklarende termen? vindt u naaste elk wetsartikel een verduidelijking, in begrijpelijke taal geschreven en volgens een vaste structuur:

- Wetshistoriek
- Verduidelijking: verklaring van de wettekst
- Terminologie: verklaring van de gebruikte terminologie
- Referenties: verwijzingen naar nuttige rechtspraak en rechtsleer
- Bedragen en tarieven: toelichting bij bedragen, tarieven en berekeningen

Volgende titels zijn reeds beschikbaar:
- Wetboek BTW - in verklarende termen
- Wetboek Europese BTW-wetgeving - in verklarende termen
- Wetboek Successierechten - in verklarende termen

Geniet nu van 30% korting");"> < Meer info >

< Alle promoties >
Webmaster - Helpdesk: Tel. : 0800/48.300 -  CED.Samsom 2001.