Guided Tour Contacteer ons Naar de homepage Vacatures Adverteren in onze uitgaven Marktbenadering Wie zijn we?
Naar de homepage  
 Accountancy
 Bedrijven & KMO
 Sociaal Recht & HR
 Tax
 
Winkelkarretje
0 items
< Verkoopvoorwaarden >
Zoek titel in de catalogus
(Alle vakgebieden)


< Gericht zoeken >

Focus

 
Agenda

De Coperatieve Vennootschap : een grondige vennootschapsrechtelijke en fiscale analyse
Datum : Donderdagnamiddag 24 januari 2002
Plaats : Holiday Inn Gent Expo
Beschrijving : De wijzigingen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen :
1 Bepalingen inzake doeloverschrijding en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters tot volstorting
2 Wijziging inzake het register van aandelen, in het bijzonder betreffende verplicht op te nemen vermeldingen
3 De invoering van een regeling indien effecten eigendom zijn van meer dan n persoon
4 Vernieuwingen inzake de algemene vergadering :
* de wijze waarop bepaalde documenten inzake de oproeping van de algemene vergadering moeten verzonden worden
* nieuwe bepalingen inzake statutenwijzigingen, vennootschapsvorderingen, meerderheid

De keuze voor de Coperatieve Vennootschap als samenwerkingsverband (in het bijzonder voor vrije beroepen) :
- Praktijkgerichte analyse van een aantal vennootschapsrechtelijke eigenheden :
* Variaties inzake stemrecht
* Vrije toebedeling van de winst
* De mogelijkheid van de inrichting van een bestuur en een dagelijks bestuur
* Kapitaalverhoging zonder beslissing van de algemene vergadering
* Vergelijking tussen de uittreding in de CV en de gedwongen aandelenoverdracht- en overname, met aandacht voor de fiscale aspecten

De keuze voor de Coperatieve Vennootschap als controlemiddel in het kader van familiale opvolging :
* Benoeming van statutair bestuur
* Het aanduiden van een controlerende vennoot
* De inbouw van ongelijk stemrecht

De keuze voor de Coperatieve Vennootschap als managementvennootschap
- Waarom opteren voor de Coperatieve Vennootschap bij het gebruik van een managementvennootschap

De keuze voor de Coperatieve Vennootschap in het kader van Werknemersparticipatie
* Het nieuwe vehikel van de "Coperatieve participatievennootschap", ingevoerd door de Wet op de werknemersparticipatie
* Summiere behandeling van een aantal aanwendigsmogelijkheden in het kader van een aantal meer traditionele vormen van werknemersparticipatie, met aandacht voor relevante rechtspraak

Doelgroep :
- Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
- Accountants, bedrijfsrevisoren en belastingconsulenten
- Vermogensbeheerders
- Financile en algemene directies met grondige vooropleiding
Prijs : 199 EUR (excl. 21% BTW)
Inschrijven : e-mail info@mdseminars.be
Adres : Hubert Frre-Orbanlaan 47
Gent
Belgi
Organisator : M&D; Seminars

< Alle agendapunten >

MyServices
Gebruiker
Paswoord
    
MyProfile
MyEzine
MyHomepage

Is dit uw eerste bezoek? Wenst u deze site maximaal te benutten?
Volg onze Guided Tour .
Adverteren in onze uitgaven
Promoties

Consolidatiezakboekje
Prijs abo:  85,52 
Consolidatiezakboekje

EINDEJAARSPROMOTIE:

Bij intekening vr 15/01/2002 geniet u 25% korting op de abonnementsprijs (2.441 BEF of 60,51 EUR ipv 3.255 BEF of 80,69 EUR excl. BTW).

HET ?CONSOLIDATIEZAKBOEKJE? IS BESTEMD VOOR EEN BREED PUBLIEK. De starter die zich voor het eerst wil verdiepen in het onderwerp krijgt een gedetailleerde toelichting bij alle consolidatiebegrippen en -methodes. Voorkennis is immers niet vereist. De specialist zal ongetwijfeld zijn voordeel doen met de talrijke overzichten van de rekeningen van de geconsolideerde balans en de resultatenrekening. Bij twijfel kan hij dit naslagwerk");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Praktijkgids wet-Colla
Eenmalige aankoop:  74,37  ( 92,96 )
Praktijkgids wet-Colla

EINDEJAARSPROMOTIE

Als u bestelt tussen 10 en 31 december 2001, betaalt u maar liefst 20% minder voor dit vragen-en-antwoordenboek over de wet aanvullende pensioenen.");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Praktijkgids Aanvullende Bedrijfspensioenen
Eenmalige aankoop:  440,26  ( 550,32 )
Praktijkgids Aanvullende Bedrijfspensioenen

EINDEJAARSPROMOTIE

Als u bestelt tussen 10 en 31 december 2001, betaalt u maar liefst 20% minder voor editie 2001 van dit jaarboek over aanvullende bedrijfspensioenen.");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Vennootschap in pocket
Abonnement  71,24 
Vennootschap in pocket

EINDEJAARSPROMOTIE

Bij intekening voor 15/01/2002 geniet u tijdelijk 25% korting op de abonnementsprijs (2.874 BEF of 71,24 EUR ipv 3.832 BEF of 94,99 EUR excl. 6% BTW).

DE DAGELIJKSE PARTNER VAN DE FINANCIELE, JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE PROFESSIONAL.

U krijgt een bondige maar zorgvuldige selectie van de belangrijkste wettelijke verplichtingen op boekhoudkundig, vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. In elke editie vindt u de integrale, geactualiseerde versie van de boekhoud- en de vennootschappenwet en alle aangepaste cofficinten, forfaits en fiscale kengetallen.

");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Personenbelasting
Abonnement  44,00  ( 62,20 )
Personenbelasting

EINDEJAARSPROMOTIE

Bij intekening geniet u tijdelijk van een korting van 25% op de normale abonnementsprijs 1.775 BEF of 44,00 EUR ipv 2.367 BEF of 58,68 EUR excl. 6% BTW).

OP AMPER 600 BLADZIJDEN GIDST DIT HOOGSTAANDE ZAKBOEKJE U DOOR DE SPELREGELS VAN DE PERSONENBELASTING.

Dit waardevolle kleinood is onmisbaar voor het snelle opzoekwerk, als geheugensteuntje of voor het updaten van uw jaarboeken. Tweemaal per jaar verschijnt er immers een nieuwe editie, waarin de nieuwe wetgeving wordt verwerkt en alle kerncijfers aangepast. Reken daarbij de scherpe prijs van het zakboekje, en uw k");"> < Meer info >

< Alle promoties >

Audit en controle in de praktijk
Abonnement  248,24  ( 328,93 )
Audit en controle in de praktijk

EINDEJAARSPROMOTIE

Bij intekening voor 15/01/2002 geniet u tijdelijk van 20% korting op de abonnementsprijs (10.014 BEF of 248,24 EUR ipv 12.518 BEF of 310,31 EUR excl. 6% BTW).

VEERTIENDAAGSE NIEUWSBRIEF OVER ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE AUDIT EN CONTROLE.

U vindt er praktische commentaren op wetgeving, normen en deontologische informatie, besprekingen van adviezen van het CBN en aanbevelingen van het IBR, interessante trends en weetjes. Wat van belang is voor uw praktijk, wordt in deze nieuwsbrief meteen gesignaleerd.

");"> < Meer info >

< Alle promoties >
Webmaster - Helpdesk: Tel. : 0800/48.300 -  CED.Samsom 2001.